Wycena nieruchomości - cel wyceny


Każda wycena sporządzona jest dla ściśle określonego celu. Określenie celu wyceny następuje poprzez wskazanie przeznaczenia dla jakiego operat szacunkowy został opracowany i w jakim wyłącznie może być wykorzystany. O celu wyceny decyduje zamawiający i wynika on z jego konkretnej potrzeby.

W zależności od celu wyceny i rodzaju nieruchomości rzeczoznawca majątkowy określa:

 • zakres wyceny,
 • rodzaj określonej wartości,
 • podejście, metodę i ewentualnie technikę wyceny,

 

co wynika z odpowiednich przepisów prawa i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Poniżej przedstawiłem wykaz najczęściej występujących w pracesie szacowania nieruchomości celów wyceny dla których sporządzam operat szcunkowy:

 • sprzedaż lub zakup nieruchomości prywatnych,
 • zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy:
  • budowa urządzeń infrastruktury technicznej,
  • scalenie i podział nieruchomości,
  • podział nieruchomości,
 • odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi,
 • sprzedaż lokalu na rzecz dotychczasowego najmcy,
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • ustalenie podatku od spadku lub darowizn,
 • ustalenie podatku od czynnosci cywilnoprawnej,

 

Wartość nieruchomości


Do określenia wartości nieruchomości upoważniony jest rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawca majątkowy w wyniku wyceny:

 • określa wartość rynkową,
 • określa wartość odtworzeniową,
 • ustala wartość katastralną.

 

Sposób określenia wartości nieruchomości tj., wybór właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję wyznaczona dla niej w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości podobnych.