Biuro Wyceny Nieruchomości - Usługi Projektowe
Joanny Grajewskiej działa na rynku od 19..r
.

Specjalnością biura, oprócz zasadniczej tematyki dotyczącej wyceny,  jest wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia kredytów bankowych zarówno dla klientów indywidualnych jak
i wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw. Naszym klientom gwarantuję bezpłatne doradztwo w zakresie oferowanych na rynku produktów kredytowych oraz najwyższą jakość obsługi.

Zakres usług to:

 • wyceny gruntów,

 • wyceny nieruchomości rolnych (gospodarstw, upraw, stawów rybnych, sadów),

 • wyceny nieruchomości leśnych (drzewostanów, działek letniskowych, parków),

 • wyceny nieruchomości przemysłowych, biurowych
  i komercyjnych,

 • wyceny budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli,

 • wycena mienia zabużańskiego,

 • wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych
  z nieruchomością,

 • wyceny nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych),

 • wycena ograniczonych praw rzeczowych:

  • użytkowanie,

  • służebność,

  • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

  • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

 • określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  w nieruchomość lokalową,

 • wycena prawa użytkowania wieczystego

Wszystkie wyceny wykonuję terminowo i nie pozwalam sobie na odstępstwa od tej zasady.

Operaty i wnioski wykonywane są zgodnie z przepisami prawa
i standardami zawodowymi.

Uważam, że podstawą sukcesu w stosunkach z klientami jest:

 • profesjonalizm,

 • rzetelność,

 • wzajemny szacunek,

 • innowacyjność.