1.Wycena nieruchomości :

·  komercyjnych : biurowych, handlowych, magazynowych 

·  przemysłowych

·  rezydencjalnych : rezydencje, domy, mieszkania

·  rolnych i leśnych

·  mienia zabużańskiego

2.Wycena przedsiębiorstw i środków trwałych

3.Analizy rynku oraz analizy opłacalności inwestycji

4.Identyfikacja i odzyskiwanie nieruchomości

5.Doradztwo inwestycyjne i prawne:

Sytuacja na rynku nieruchomości ulega ciągłym zmianom. Zmiany dotyczą m.in. prawa, popytu i podaży, technologii budowy. Stając naprzeciw potrzebom moich klientów wykonuję w ramach mojej praktyki zawodowej :

 • analizy rynku nieruchomości,
 • analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • opracowania dotyczące efektywności inwestowania i rozwoju nieruchomości,
 • analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych,
 • określenie wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • analizy ekonomiczno-finansowe,
 • inwentaryzacje dla potrzeb oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokalu,
 • opracowania dotyczące prognoz wartości nieruchomości.

 

Ceny usług:


Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa
z zamawiającym.

Koszt wyceny, porad, konsultacji nie zależy od wartości nieruchomości.

Opłata za wycenę jest natomiast wypadkową następujących czynników:

 • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,

 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,

 • kwalifikacji rzeczoznawcy majątkowego, a w szczegółowości jego staż zawodowy, ukończenie specjalistycznych studiów lub szkoleń a zakresie wyceny,

 • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,

 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcze majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),

 • stopnia rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania.

 

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.

 

Chcesz poznać koszt usługi – zadzwoń!