Ceny usług


Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa
z zamawiającym.

Koszt wyceny, porad, konsultacji nie zależy od wartości nieruchomości.

Opłata za wycenę jest natomiast wypadkową następujących czynników:

  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,

  • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,

  • kwalifikacji rzeczoznawcy majątkowego, a w szczegółowości jego staż zawodowy, ukończenie specjalistycznych studiów lub szkoleń a zakresie wyceny,

  • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,

  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcze majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),

  • stopnia rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania.

 

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.

 

Chcesz poznać koszt usługi – zadzwoń!